Lincoln College

Promoters

   
Mr. Deepak Harsha Bajraharya
  Mr. Pukar Thapa
  Mr. Indra Prasad Dahal
         
         
Mr. Om Narayan Shrestha
  Mr. Prakash Sharma Ghimire
  Mr. Amar Singh Thapa
   
Mr. Bishal Thapa
  Mr. Sandesh Thapa
  Mr. Prakash Chandra Khanal
         
   
Mr. Megh Nath Sapkota   Mr. Hem Raj Adhikari
  Mr. Ramesh Neupane
         
   
Mr. Rabin Subedi   Ms. Sumitra Thapa   Ms. Sita Bista Karki
         
       
    Ms. Shanta Maya Bogati    

Students Highlights