Lincoln College

Humanities Faculties

English

 • Mr. Saroj Sharma Ghimire
 • Mr. Shankar Subedi
 • Mr. Rajendra Acharya
 • Mr. Prakash Sharma Ghimire
 • Mr. Suresh Sigdel
 • Mr. Bidur Adhikari
 • Mr. Prabin Kumar Baidya
 • Mr. Prakash Ghimire
 • Mr. Padam Giri
 • Mr. Arjun Basnet
 • Mr. Shankar Sigdel

Sociology

 • Mr. Prakash Chandra Khanal
 • Mr. Nawaraj Dhakal
 • Mr. Kamal Panthi

Mass communication

 • Mr. Indra Bdr. Chhetri
 • Mr. Ramesh Neupane
 • Mr. Hem Khanal
 • Mr. Raman Paudel

BSW

 • Mr. Trichandra Paudel

Nepali

 • Mr. Hem Raj Adhikari
 • Ms. Subhadra Thapa
 • Ms. Shanta Maya Bogati

Students Highlights